Abaty BasingwerkCael gwybod mwy am y 12fed ganrif abaty
Ffynnon GwenffrewiCael gwybod mwy am y chwedl Santes Gwenffrewi
Panton PlaceDarllenwch mwy am hanes Treffynnon

Croeso i Dreffynnon, Lourdes Cymru a’r Porth i Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas

Ar y wefan hon cewch wybodaeth gryno am y dref a’r hyn y gallwch ei weld a’i wneud yn Nhreffynnon a’r cyffiniau pan ddewch i ymweld, a manylion am yr amrywiaeth mawr o fusnesau sydd yn y dref farchnad hanesyddol hon a’r ardal o’i chwmpas.

Cewch wybodaeth arall am y dref hefyd – er enghraifft strwythur yr awdurdod lleol a’r gwasanaethau a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn Nhreffynnon. Gobeithio y bydd hyn o ddefnydd i chi p’un a ydych chi’n ymwelydd, yn rhywun sy’n ystyried agor busnes yn y dref neu’n rhywun sydd ar fin dod yma i fyw.

Mae’r wefan yma hefyd yn rhoi dolenni i chi i gyrraedd gwefannau defnyddiol a diddorol eraill sy’n cynnwys gwybodaeth am ein tref a’r ardal gyfagos.

Gobeithio y mwynhewch archwilio ein gwefan – a’n tref.

Ariennir y wefan hon ar y cyd gan Bartneriaeth Tref Treffynnon a Chyngor Tref Treffynnon sydd hefyd yn rheoli’r wefan. Mae cyngor y dref yn croesawu sylwadau am gynnwys y wefan ac awgrymiadau ynghlŷn â pha wybodaeth arall yr hoffech ei gweld arni. Anfonwch eich sylwadau a’ch awgrymiadau at: info@holywell-town.gov.uk

Yn ac o Amgylch Treffynnon

Treffynnon yw’r porth i rai o’r ardaloedd gwledig gorau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Croeso i Gerddwyr

Treffynnon yw’r porth i rai o’r ardaloedd gwledig gorau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae Parc Gwledig a Threftadaeth Dyffryn Maes Glas yn barc unionlin 1½ milltir ar ei hyd sy’n dilyn cwrs Nant Treffynnon

Fferm Dyffryn Maes Glas

Mae Parc Gwledig a Threftadaeth Dyffryn Maes Glas yn barc unionlin 1½ milltir ar ei hyd sy’n dilyn cwrs Nant Treffynnon