Eiddo sydd ar gael

Manwerthu

1 Stryd y Ffynnon

Siop yn cynnwys posibiliadau preswyl ar a llawr cyntaf a’r ail ar werth. Mae’r siop wedi i’w rhentu am gyfnod o 10 mlynedd am rent o £5,760 y flwyddyn. Rhagor o wybodaeth oddi wrth David Currie & Co. Ffôn: 0151 207 2537. E-bost: coralee@davidcurrie.co.uk Gwefan: http://www.davidcurrie.co.uk

15 Gerddi’r Tŵr

Siop ffenestr ddwbl ar rent. Man werthu ar y llawr gwaelod yn mesur 23.19m / 250 droedfeddi sgwâr. Llawr cyntaf yn cynnwys storfa/swyddfa a gwasanaethau arferol. Am ragor o fanylion, cysylltwch â chwmni Celt Rowlands & Co Chartered Surveyors
Ffôn: 01352 716006. E-bost: celtrowlandsholywell@tiscali.co.uk neu ffôn 01691 659659. E-bost: celtrowlandsoswestry@tiscali.co.uk

16 Gerrdi'r Tŵr

Siop ffenestr ddwbl ar rent am £4,000 y flwyddyn. Man werthu ar y llawr gwaelod yn mesur 23.19m / 250 droedfeddi sgwâr. Llawr cyntaf yn cynnwys storfa/swyddfa a gwasanaethau arferol. Am ragor o fanylion, ffoniwch 0208 300 0623 neu cysylltwch â alanffurze@aol.com

3 Stryd y Ffynnon

Ar werth. Siop efo llety preswyl/swyddfeydd ar y 1af ag 2ail llawr. £125,000. Rhagor o fanylion trwy gysylltu â Reid & Roberts Estate Agents. Ffôn: 01352 711170. E-bost: Holywell@reidandroberts.com

46D Stryd Fawr

Siop fechan ar rent neu ar werth. Am ragor o fanylion, cysylltwch ag Y Br Roy Wigley ar 01352 712989.

49 a 51 Stryd Fawr

Siop neu swyddfa ar rent fel un neu ddau uned. Y ddau am rent o £8,750 y flwyddyn yr un. Ragor o wybodaeth oddi wrth Gareth Williams Commercial Property Consultants. Tel: 01745 330077. E-bost: all@garethwilliamscommercial.co.uk Gwefan: http://www.garethwilliamscommercial.co.uk

61 Stryd Fawr

Siop yn cynnwys 762 droedfeddi sgwâr o lawr efo fflat dwy loft ar y llawr cyntaf a’r ail. Mae hawl cynllunio mewn bodolaeth i ail-leoli’r fynedfa i’r fflat ag i wella blaen y siop. Pris: £120,000 neu gynnig agos. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Celt Rowlands & Co. Ffôn: 01352 716006 neu 01691 659659.

75 Stryd Fawr

Eiddo i’w ddefnyddio fel siop neu swyddfa ar rent. Am ragor o fanylion, ffoniwch 01978 851249

8 Stryd y Groes

Siop ar rent am £90 yr wythnos. Ragor o wybodaeth oddi wrth Reid & Roberts Estate Agents. 01352 711170.

8 Stryd y Ffynnon

Siop efo swyddfeydd neu lety preswyl ar y llawr cyntaf a’r ail. Pris: £265,000. Mae’r siop wedi ei rhentu ar hyn o bryd. Manylion pellach oddi wrth Beresford Adams Estate Agents. Ffôn: 01352 711456. E-bost: Holywell@beresfordadams.co.uk Gwefan: http://www.beresfordadams.co.uk

London House,29 Stryd Fawr CH8 7TE

Siop ddwy ffenestr mewn man blaenllaw gyda thua 800 o droedfeddi sgwâr o lawr ar rent. I’w weld neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01352 710520.

Ffordd y Gogledd CH8 7TQ

Storfa fawr ar rent

Lleolwyd yr eiddo yn brif faes parcio’r dre yn cynnwys 109 o feysydd parcio ac yn agos i ganol y dref. Mesur mewnol y llawr isaf yw 1201 medr sgwâr (12,928 droedfeddi sgwâr) a mesur y llawr cyntaf yn 347 medr sgwâr (3,737 droedfeddi sgwâr).

Mae’r eiddo ar gael trwy isbrydles am gyfnod o 10 blynedd yn cynnwys amodau trwsio ac yswirio llawn ac am rent blynyddol o £92,500. Mae yna hefyd cyfnod heb rent o 18 mis ar gael yn dibynnu ar statws a chyfamod.

Gwerth Treth yr eiddo yw £133,000 TBU yw 41.4c a’r dreth flynyddol i dalu yn £55,062.

Yr asiant cyfrifol yw Jones, Lang Lasalle ac y mae trefniadau i ymweld yn bosibl trwy gysylltu â Ben Notley ar 0207 318 7874 neu trwy e-bost at ben.notley@eu.jll.com neu Ben Parker ar 0207 318 7842 ben.parker@eu.jll.com Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.joneslanglasalle.co.uk

Tu cefn i 16-18 Stryd Fawr

Eiddo i’w ddefnyddio fel siop neu swyddfa efo 1,200 o droedfeddi sgwâr o fan gwerthu a 500 o droedfeddi sgwâr o ystordy. Rhent: £5,000 y flwyddyn neu bosibilrwydd i brynu. Ffôn: 07986 264679.

Swyddfeydd

49 a 51 Stryd Fawr

Siop neu swyddfa ar rent fel un neu ddau uned. Y ddau am rent o £8,750 y flwyddyn yr un. Ragor o wybodaeth oddi wrth Gareth Williams Commercial Property Consultants. Tel: 01745 330077. E-bost: all@garethwilliamscommercial.co.uk Gwefan: http://www.garethwilliamscommercial.co.uk

75 Stryd Fawr

Eiddo i’w ddefnyddio fel siop neu swyddfa ar rent. Am ragor o fanylion, ffoniwch 01978 851249

8 Stryd y Ffynnon

Siop efo swyddfeydd neu lety preswyl ar y llawr cyntaf a’r ail. Pris: £265,000. Mae’r siop wedi ei rhentu ar hyn o bryd. Manylion pellach oddi wrth Beresford Adams Estate Agents. Ffôn: 01352 711456. E-bost: Holywell@beresfordadams.co.uk Gwefan: http://www.beresfordadams.co.uk

Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr

Swyddfa llawr cyntaf yn mesur 1,234 o droedfeddi sgwâr (115.91m). Manylion pellach oddi wrth Wild Commercial Property. Ffôn: 01244 321555. E-bost: danwild@wildcp.co.uk Gwefan: http://www.wildcp.co.uk

Tu cefn i 16-18 Stryd Fawr

Eiddo i’w ddefnyddio fel siop neu swyddfa efo 1,200 o droedfeddi sgwâr o fan gwerthu a 500 o droedfeddi sgwâr o ystordy. Rhent: £5,000 y flwyddyn neu bosibilrwydd i brynu. Ffôn: 07986 264679.

Adeilad Spring Gardens, Ffordd Fewnol Treffynnon/Ffordd Rue St Gregoir

Ar osod. Swyddfa neu gweithdy llawr isaf yn mesur tua 9m x 6m efo cyfleusterau cegin, thoiled a parcio preifat. £400 y mis. Am ragor o fanylion ac i drefnu ymweliad, ffoniwch 01352 717988.

Gwybodaeth ddefnyddioln

Trethi Busnes:

Am wybodaeth am drethi busnes ag am unrhyw ostyngiadau sydd ar gael ar hyn o bryd, cysylltwch ag Adran Trethi Busnes Cyngor Sir y Fflint ar: 01352 704848 neu trwy e-bost at: local.taxation@flintshire.gov.uk

Trethi Dŵr:

Am wybodaeth am drethi dŵr, cysylltwch â Dŵr Cymru/Welsh Water ar: 0800 052 0145 neu trwy: www.dwrcymru.com

Casglu gwastraff busnes:

Mae manylion am gael gwared â gwastraff busnes a’r costau ar gael trwy gysylltu ag Adran Gwastraff Busnes Cyngor Sir y Fflint ar: 01352 703350 neu trwy e-bost at: refuse@flintshire.gov.uk

Unrhyw wybodaeth busnes arall:

Am unrhyw ymholiad busnes arall, cysylltwch â Medwyn Roberts, rheolwr canol dref Treffynnon ar 01745 710333 neu trwy e-bost at: med@impactcom.biz