Datganiad am Hygyrchedd

Rydym wedi ceisio gwneud y wefan yma’n hygyrch i bawb, dim ots pa ddyfais bori a ddefnyddiwch. Os cewch chi hyd i rywbeth sydd angen ei wella i wneud y wefan hyd yn oed yn fwy hygyrch, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Cydymffurfio â safonau

Mae’r wefan yma wedi’i hadeiladu ar HTML 5 dilys ar gyfer ei strwythur a CSS ar gyfer ei chyflwyniad, sy’n golygu y dylai weithio gydag unrhyw borwr gwe bron iawn, er y bydd rhai gwahaniaethau gweledol efallai.

Dolenni

Lle bo’n bosibl, mae dolenni wedi’u hysgrifennu fel eu bod yn gwneud synnwyr allan o’u cyd-destun.
Does dim ffug-ddolenni javascript. Gallwn ddilyn pob dolen mewn unrhyw borwr, hyd yn oed os yw’r sgriptio wedi’i ddiffodd (heblaw am gyfeiriadau ebost am resymau diogelwch). Does dim dolenni sy’n agor ffenestri newydd heb rybudd.

Maint y testun

Mae maint y testun ar y wefan hon wedi’i osod mewn ffordd sy’n ei wneud yn hawdd ei newid mewn unrhyw borwr os byddwch yn ei gael yn rhy fach i’w ddarllen yn gyfforddus. Os hoffech ganfod rhagor ynglŷn â sut i addasu eich porwr a system weithredu’r cyfrifiadur i gwrdd â’ch gofynion, edrychwch ar ganllawiau manwl y BBC ar http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/