Dolenni Defnyddiol

Yn yr adran hon byddwch yn gweld dolenni at wefannau eraill sy’n cynnwys gwybodaeth o ddiddordeb lleol y byddech efallai’n hoffi ei gweld.

Os ydych yn gwybod am unrhyw wefannau eraill sy’n berthnasol i Dreffynnon a’r ardal y credwch y dylent gael eu cynnwys yma, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda drwy gysylltu â ni gyda’r manylion ar holywelltown@btconnect.com.

*Dim ond dwy ffynhonnell yw’r rhain o ffotograffau o hen Dreffynnon.  Mae llawer mwy ar y rhyngrwyd.  Yn eich barn chi, pa rai ddylem ni eu rhestru yma? Gadewch i ni wybod.