Mae pob diferyn yn werthfawr, Neuagg Eglwys Sant Pedr 10/07/2017