Gwasanaethau Lleol

Cliciwch ar unrhyw un o'r categorïau isod i weld eu rhestrau.

Chemists

Boots the Chemist 67 High Street

01352 710554

Doctors

Bodowen Surgery Halkyn Street

01352 710529

Ymwadiad

Nid yw cynnwys manylion ynghylch darparwr gwasanaethau masnachol y gronfa ddata hon yn awgrymu bod safon y gwasanaeth a gynigir yn bodloni unrhyw feini prawf penodol ac ni all Cyngor Tref Treffynnon gymryd unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd y gwasanaeth a dderbyniwyd. Felly, darpar gwsmeriaid yn cael eu hannog i fodloni eu hunain ynghylch safon y gwasanaeth sy'n cael ei gynnig cyn gwneud unrhyw brynu neu fynd i mewn i unrhyw ymrwymiad gorfodol gydag unrhyw un o'r darparwyr gwasanaeth uchod.