Sefydliadau Cymunedol

All Flintshire Credit Union Ltd 27 High Street, CH8 7TE

01352 715555

Ymwadiad

Gwneir pob ymdrech i ddiweddarur cyfeiriadur y’man rheolaidd, ond mae pob sefydliad yn gyfrifol am gadw eu manylion yn gyfredol felly ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth anghywir sydd i’w chael yn y cyfeiriadur.adiad.