Gwybodaeth am Dreffynnon

Panorama1

Daw enw Treffynnon o brif nodwedd y dref, Ffynnon Sanctaidd fyd-enwog y Santes Gwenffrwd o’r 7fed ganrif, un o Saith Rhyfeddod Cymru.

Mae’r dref farchnad draddodiadol hon yng Ngogledd-ddwyrain Cymru mewn darn digyffwrdd o gefn gwlad sy’n edrych allan dros aber yr Afon Dyfrdwy. Ychydig iawn o newid a gafwyd yng nghanol y dref dros yr ychydig ganrifoedd diwethaf, fel y gwelwn o’i hamrywiaeth gyfoethog o adeiladau braf sy’n dyddio o flynyddoedd olaf y cyfnod Georgaidd ac o oes Fictoria.

Ar un cyfnod, Treffynnon oedd yn cyflenwi’r dŵr a’r llafur i bweru’r ffatrïoedd a’r melinau a agorwyd yn Nyffryn Maes Glas gerllaw yn ystod y 18fed ganrif. Mae gweddillion y rhain yn rhan o Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas erbyn hyn. Mae’r dref heddiw, fodd bynnag, gyda’i chanolfan siopa ddi-draffig braf yn lle llawer mwy heddychlon sy’n ateb gofynion hamdden a siopa ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd.

Mae Treffynnon lai na phum munud mewn car o ffordd gyflym yr A55 a ffordd yr arfordir, yr A548, sy’n dod i mewn i Ogledd Cymru ac mae’n dref gwerth ymweld â hi lle bynnag mae eich diddordeb – mewn hanes, mewn siopa neu mewn archwilio un o gorneli cudd Gogledd Cymru.

Mae Treffynnon hefyd yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio’r ardal wledig o’i chwmpas gyda’i phentrefi digyffwrdd a thafarndai gwledig hyfryd sydd i’w gweld yma ac acw ar hyd a lled y tir, o uchelderau panoramig Comin Brynffordd a Helygain i lannau aber yr Afon Dyfrdwy.