Y Gefnwlad Leol

hinterland2

Mae Treffynnon yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer mynd i archwilio’r gefnwlad gyfagos a chanfod ei hatyniadau.

O fewn ychydig filltiroedd o’r dref er enghraifft, mae pedwar cwrs golff, cyfleusterau marchogaeth a merlota ac, i’r pysgotwr, mae chwe physgodfa gêm neu frithyll dŵr llonydd yn ogystal â chyfle i bysgota môr yn aber yr Afon Dyfrdwy.

I’r rheiny ohonoch sy’n gerddwyr brwd, mae Comin Helygain a rhwydwaith o lwybrau troed a llwybrau ceffyl. Gallwch hefyd archwilio Teithiau Cerdded Pennant sydd â chyfeirbwyntiau arnynt. I’r gyrrwr mae lonydd cefn gwlad distaw sy’n cysylltu pentrefi digyffwrdd lle mae golygfeydd syfrdanol i’ch croesawu ar bob cornel.

Mae nifer o atyniadau eraill i ymwelwyr o fewn cyrraedd rhwydd i’r dref.

Yn nhrefgordd Llannerch-y-môr, er enghraifft, ar lannau’r Afon Dyfrdwy, mae tafarn do gwellt hynod a busnes Ffabrigau Abakhan mewn hen felin a adferwyd ac sydd wedi ennill gwobrau, a’i siop felin enwog. Ymhellach i’r tir, yn Afonwen yn harddwch Dyffryn Chwiler, mae Canolfan Grefftau a Hynafolion Afonwen.