Ysgol Gwenffrwd Jambori sing along, Holywell High Street 10.00am

Am 10y.b ar Ddydd Iau, Mai 16eg, mi fydd Ysgol Gwenffrwd yn llenwi Canol y Dref yn Nhreffynnon gyda’u hoff ganeuon Jambori gydag un o enwogion a hen ffrind ysgolion Cymru, Martyn Geraint. Mae’r plant yn edrych ymlaen at adloni rhieni, ffrindiau a siopwyr fel rhan o ddathliadau penblwydd yr ysgol yn 70 oed! Cyfle gwych i rannu llawenydd ac arddangos cryfder yr iaith Gymraeg yn ein cornel ni o Gymru. Dewch yn llu i fwynhau gyda ni!
At 10am on Thursday, May 16th, Ysgol Gwenffrwd will take to Holywell High Street to sing along to their favourite Jambori songs with Martyn Geraint a Welsh Star and a familiar face at Welsh schools all over Wales. The children look forward to entertaining parents, friends and shoppers alike as part of Ysgol Gwenffrwd’s 70th birthday celebrations! A fantastic opportunity to spread good cheer and demonstrate that the Welsh language is very much alive in this corner of Wales. We’d be delighted if you could join us!